CO OFERUJEMY
onsite hv solutions oferuje rozwiązania dla zakładów energetycznych i wspomaga decyzje zarządzania składnikami majątkowymi sieci energetycznej dotyczące optymalnego wykorzystania i utrzymania średnio- i wysokonapięciowych urządzeń.

Nasze usługi to...
Badanie i diagnostyka
Badanie i diagnostyka

Badanie odbiorcze kabli średniego i wysokiego i najwyższego napięcia
Diagnostyka wyładowań niezupełnych i strat dielektrycznych w izolacyjnej stojanów generatorów i silników.
Off-line diagnostyka (DRM) podobciążeniowych przełączników zaczepów transformatorów mocy
Diagnostyka wyładowań niezupełnych strat dielektrycznych kabli w eksploatacji średniego, wysokiego i najwyższego napięcia
Monitorowanie stanu
Monitorowanie stanu

Monitorowanie stanu izolacji kabli wysokiego i najwyższego napięcia
Przesył, archiwacja i analiza danych diagnostycznych
Generowanie reguł wiedzy stosowanej

Szkolenie w zakresie systemu
Szkolenie w zakresie systemu

Specjalistyczne szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania
Prowadzenie szkoleń w firmie klienta
Wsparcie we wdrożeniu systemów diagnostycznych
Wspieranie zarządzania aktywami
Wspieranie zarządzania aktywami

Statystyczna analiza i przewidywalność awaryjności
Analiza danych przy użyciu modeli deterministycznych
Usługi w ocenie żywotności składników majątkowych sieci energetycznej


copyright by onsite.HV.solutions Impressum Email RightBorder
footer_shadow