WARUNKI UŻYTKOWANIA

Własności strony; Umowy Warunki korzystania: Strona ta jest własnością onsite hv solutions. Korzystając z serwisu, użytkownik zgadza się na te warunki użytkowania.

Wszystkie teksty, grafika, interfejsy użytkownika, fotografie, znaki towarowe, logo i grafiki zawarte na tej stronie są własnością lub są licencjonowane przez onsite hv solutions oraz są chronione przez prawa autorskie, patenty i prawa znaków towarowych, jak również inne prawa własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji.

Żadna część i zawartość tej strony nie może być kopiowana, publikowana, pobierana, wysłana pocztą, wystawianych publicznie, zakodowana, tłumaczona, przekazywana lub rozprowadzana w jakikolwiek sposób (w tym "mirroring") do innego komputera, serwera, strony internetowej lub innych mediów, do publikacji lub dystrybucji, lub jakiegokolwiek przedsiębiorstwa handlowego, bez pisemnej zgody onsite hv solutions.
copyright by onsite.HV.solutions Impressum Email RightBorder
footer_shadow